Výlety Šumava - Hrad Strakonice

Hrad Strakonice byl založen mezi léty 1220-1235 a v roce 1243 daroval Bavor I. († 1260), účastník křížové výpravy, a jeho manželkou Bolemilou východní polovinu hradu řádu maltézských rytířů, který zde zřídil komendu.

V první fázi stavby (1220-1235) vzniklo hlavní opevnění, včetně hlubokého příkopu na jižní a západní straně, západní část kostela s věží, budova ambitu a palác s kapitulní síní. V letech 1260-1280 za Bavora II. vznikl nový palác s věží a byly zaklenuty ambity.

Počátkem 14. století přestavěl zvíkovský purkrabí Bavor III. západní opevnění a původně hranolovou věž na dnešní Rumpál (gotická věž s břitem).

Roku 1402 Johanité získali celý hrad, který byl od roku 1421 (po zničení pražského sídla řádu) sídlem velkopřevorů. Kolem roku 1500 vybudoval komtur řádu Jan z Rožmberka věž Jelenku a severní kamennou hradbu a přestavěl obytný palác.

Stavební úpravy hradu byly ukončeny 1714-1721 barokní zámeckou přístavbou.[1] Maltézský řád zde působil až do uvěznění posledního převora a profesora zdejšího gymnázia A. Voráčka komunisty roku 1951, později jen skrytě.

Vzdálenost 19 km od Nezamyslic

Informace a aktuality na www.hradstrakonice.cz