Výlety Šumava - Hrad KašperkHrad Kašperk byl vybudován na severozápadním výběžku hory Ždánova. Z hlediska obrany byla pravděpodobně největší předností hradu jeho poloha, neboť terén spadá na obou delších stranách velmi strmě dolů.

Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. Důvody k založení tohoto strážního hradu byly hned tři.

Prvořadou nutností byla potřeba zajistit ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem. Druhým důvodem byla panovníkova snaha o ochranu zlatonosné oblasti Kašperských Hor. V neposlední řadě Karel IV. považoval za nutné zajištění bezpečnosti na nově zřízené obchodní komunikaci zvané Zlatá stezka. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy. Jedna z jejích větví vedla přes Kašperské Hory.

Vzdálenost 19 km od Nezamyslic autem a poté 1,5km po cestě lesem pěšky k hradu.
Hendikepovaní mohou zajet až k Hradu.


Celá historie hradu a aktuální informace na www.kasperk.cz